S

Senzitivne faze (Sensitive phase) – predstavljaju razdoblja u zivotu sportista pogodna za razvoj pojedinih sposobnosti, osobina i motorickih znanja putem treninga.

Sinteticka metoda (Synthetic methods) – metoda u poducavanju koja  podrazumeva usvajanje i usavrsavanje metodickog zadatka u celini.

Sistemska cirkulacija krvi (Systemic circulation) – tok krvi od srca ka misicima i drugim tkivima u organizmu.
Sistola (Systole) – naziv za kontrakciju srcanih komora i srcanih komora pomocu koje se potiskuje krv u krvne sudove. Najcesce se spominje sistola leve srcane komore radi mjerenja krvnog pritiska. Proces koji je suprotan sistoli i prati svaku sistolu se zove dijastola.

Sistolni (gornji) pritisak (Systolic blood pressure) – oznacava najvecu vrednost pritiska u arterijama posle otkucaja srca.

Situacioni test (Situation test) – ciljano konstruisan test za procenu sprecificnih sposobnosti koje su bitne za odredjenu sportsku aktivnost.

Skeletna muskulatura (Skeletal muscle) – misici koji pricvrscuju skelet i pokrecu ga. Nazivaju se jos i poprecno prugasti, motorni ili voljni.

Skolioza (Scoliosis) – deformitet lokomotornog sistema u obliku bocnog iskrivljenje kicmenog stuba.

Snaga (Strength) – misicna sposobnost da pokaze snagu protiv opterecenja. Jacina, kolicina energije koja se moze upotrebiti za neki rad.

Snazna izdrzljivost (Strength endurance) – vidi izdrzljivost u snazi.

Somatotip (Somatotype) – kategorija telesnih tipova ili fizicke razlike ljudi.

Socijalizacija (Socialization) – process kojim se individue u drustvu uce da zive u grupi, postajuci funkcionalni clanovi, radeci po standardima, postujuci pravila, i na taj nacin budu prihvaceni od grupe.

Specificna fizicka priprema (Specific physical preparation) – priprema orijentisana ka razvoju motorickih sposobnosti koje su specificne za konkretnu sportsku granu i koje, samim tim, znacajno uticu na nivo sportskih rezultata.

Specificnost treninga (Specificity of training) – podrazumeva da su neposredni i odlozeni odgovor, kao i adaptacija na trening, metabolicki i biohemijski specificni za tip fizicke aktivnosti koja se upraznjava i misicne grupe koje su u nju ukljucene.

Sport (Sport) –  je organizovana delatnost koja ima svoj sistem u kome su osnovne komponente takmicenje i trening

Sportista (Athletes) – lice koje se bavi sportskim aktivnostima.
Sportista amater (Amateur athletes) – jeste sportista kome zarada nije cilj bavljena sportskim aktivnostima i tim aktivnostima se ne bavi u vidu zanimanja.

Sportska forma (Sport form) –  visok nivo pripremljenosti sportista koji dozvoljava ucesce na takmicenjima, naziva se sportskom formom. To stanje karakterise velika rada sposobnost, po pravilu postizanje najvisih sportskih rezultata.

Sportska organizacija (Sports organization) – organizacija koja se osniva radi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, u skladu sa zakonom o sportu Republike Srbije.

Sportska oprema (Sports equipment) – pod sportskom opremom podrazumevaju se sprave, uredjaji, instrumenti, trenazeri, rekviziti, odeca, obuca i razlicita aparatura, koja mora biti izradjena i atestirana u skladu sa sigurnosnim, higijenskim, trenaznim, takmicarskim i ekoloskim standardima, koje propisuje nadlezni organ.
Sportska priprema sportiste (Sports athletes preperation) – jedinstven proces u  kome se sportista bioloski, psiholoski i socijalno usavrsava sa ciljem da postigne svoj rezultatski maksimum i da se formira kao pozitivna licnost.

Sportska rekreacija (Recreational sports) – slobodna i organizovana aktivnost koja fizicki, psihicki i socijalno obogacuje, relaksira i obnavlja coveka, te mu pomaze da se oblikuje u svestrano razvijenu licnost.

Sportska tehnika (Sports techniques) – se definise kao racionalno i efikasno izvodjenje kretanja radi resavanja motorickih zadataka u procesu treninga ili takmicenja.

Sportska vestina (Sport skills) – one fizicke aktivnosti koje cine sport i koje ga odlikuju i razdvajaju od drugih sportova.

Sportske aktivnosti (Sports activities) – jesu svi oblici fizicke i umne aktivnosti koji, kroz neorganizovano ili organizovano ucesce, imaju za cilj izrazavanje ili poboljsanje fizicke spremnosti i duhovnog blagostanja, stvaranje drustvenih odnosa ili postizanje rezultata na takmicenjima svih nivoa.
Sportske delatnosti (Sports activities) delatnosti kojima se obezbedjuju uslovi za obavljanje sportskih aktivnosti, odnosno omogucava njihovo obavljanje, a narocito: organizovanje ucesca i vodjenje sportskih takmicenja, ukljucujuci i medjunarodna takmicenja, obucavanje za bavljenje sportskim aktivnostima i planiranje i vodjenje sportskih aktivnosti; sportsko sudjenje; organizovanje sportskih priprema i sportskih priredbi; obezbedjenje i upravljanje sportskom opremom i objekatima; strucno obrazovanje, osposobljavanje, usavrsavanje i informisanje; naucnoistrazivacki i istrazivacko-razvojni rad u sportu; propaganda i marketing u sportu; savetodavne i strucne usluge; sportsko posredovanje.
Sportski klub (Sports club) – osnovna organizaciona forma u kojoj se izvode specijalizovana i na zakonskim osnovama organizovana aktivnost u svim konstitutivnim delatnostima sistema sporta.
Sportski menadzment (Sports Management) – predstavlja organizaciono, strucno i adekvatno vodjenje sportskih organizacija, u cilju sticanja ekonomske dobiti na zakonit nacin od sportskih nadmetanja na svim nivoima jedne drzave.

Sportski savez (Sports Association) – predstavlja skup sportskih organizacija (klubova, drustava, udruzenja i sl.) odnosno organizacija koje obuhvataju odredjenu delatnost u istoj sportskoj grani
Sportski strucnjaci (Sports experts) – su lica koja imaju odgovarajuce visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizicke kulture ili su osposobljena za obavljanje odredjenih strucnih poslova u sportu, ako zakonom nije drukcije odredjeno.

Sportski trening (Sports training) – pedagoski i bioloski proces usmeren na formiranje sposobnosti, znanja, vestina i navika. U sirem smislu predstavlja dugorocan proces pripremanja sportista za visoka i najvisa sportska dostignuca. U uzem smislu podrazumeva fizicku, tehnicku, takticku, intelektualnu, psihicku i ostale vrste pripreme sportista koja se postize vezbama, aktivnosti sa visokim i najvecim mogucim fizickim opterecivanjem organa i organskih sistema.
Sportsko ponasanje (Sportmanship) – pozeljni odnosi i akcije ucesnika u sportu i gledalaca.

Sportsko srce (Athlete's heart) – hipertrofija leve srcane komore kao rezultat adaptacije na ucestalo povecanje radnog opterecenja.

Sportsko takmicenje (Sports competition) – odredjeni, planski pripremljen i sproveden, vremenski ogranicen sportski dogadjaj, za koji postoji javni interes i na kojem ucestvuje vise sportista.

Sposobnost (Ability) – sadasnji nivo sposobnosti ili karakteristika koje opisuju individuu ili grupu mentalno, fizicki, socijalno ili emocijalno.

Spretnost, sposobnost za… (Aptitude) – kombinacija sposobnosti i drugih karakteristika koje su stecene ili urodjene za koje se zna ili veruje das u indikativne za sposobnost individue da uci u nekoj posebnoj oblasti.

Srcani protok (Cardiac Output) – videti pod minutni volumen srca.
Stabilizatori (Stabilizers) – misici koji svojim delovanjem obezbedjuju funkcionalnu stabilnost tela i pomazu agonistima i sinergistima u izvodjenju datog pokreta.
Startna snaga (Starting power) –  kolicina sile razvijene na pocetku pokreta (vreme ispod 30ms), primer skok, start u trci.

Staticko istezanje (Static stretching) – vrsta istezanja koja se zasniva na zadrzavanju tela u polozaju u kome se dati misic ili vezivno tkivo nalaze u istegnutom stanju.

Staticka izdrzljivost (Static endurance) – sposobnost koja se ocituje u maksimalnoj izometrickoj kontrakciji misica ili uslovima rada kada se naprezanjem zadrzava odredjena pozicija ili staticka izdrzljivost je sposobnost dugotrajnog misicnog naprezanja za odrzavanja odredjenog polozaja (npr. streljastvo) ili za razvijanje maksimalnih ili submaksimalnih naprezanja (npr. gimnastika, rvanje...).

Staticka kontrakcija (Static contraction) – vidi izometricka kontrakcija.

Staticka snaga (Static strength) – snaga koja se ispoljava bez kretanja.

Staticka stabilnost (Static stability) – sposobnost tela da odrzi trenutni polozaj i ravnotezu.
Statistika (Statistics) – nauka koja se bavi sakupljanjem, organizacijom, analizom i interpretacijom sakupljenih numerickih cinilaca.

Stav-drzanje-polozaj tela (Attitude) – sposobnost za akciju na odgovarajuci nacin.

Stereotipnost (Triteness) – sklonost osobe da zanemari individualne razlike i da svoj utisak ili ocenu o pojedincu zasnuje na podatku o njegovoj grupnoj pripadnosti.

Steznik (Brace) – predstavlja deo opreme koji je dizajniran da zastiti  i pruzi potporu misicima i zglobovima. Steznik se moze koristi za sprecavanje nastanka povrede, kao zastita vec zalecene povrede, da umanji bol, zadrzi toplotu itd. Zastita i podrska se postizu povecanjem stabilnosti misica i zglobova.

Strecing (Stretching) – specificna metoda istezanja misica. Postoje balisticki, dinamicki, staticki, aktivni, pasivni, izometrijski i PNF strecing.

Struktura sportskog treninga (The structure of sports training) – ciklican proces, koji se sprovodi u razlicitim vremenskim zaokruzenim celinama (ciklusima) koji se prema odredjenom redu nadovezuju. Kada se kaze struktura sportskog treninga, onda se misli na ciklus i periode trenaznog procesa.
Submaksimalno opterecenje (Submaximal workload) – opterecenje pri kome vrednosti pulsa ili VO2 max dostignu 85 – 90 % od maksimalnih.

Sumacija (Sumation) – sumiranje misicnih kontrakcija koje prozrokuje brzo reflektovanje nervnih impulsa.

Superkompenzacija-nadkompenzacija (Overcopensation) – najblize se definise Vejgertovim zakonom: svaki bioloski sistem izveden iz svoje dinamicke ravnoteze (homeostaze) se vraca ne samo na pocetno stanje nego i u fazu viska obnovljenog biohemijskog i funkcionalonog potencijala.

Skolski sport (School sports) – obuhvata organizovane nastavne i vannastavne sportske aktivnosti u oblasti skolskog fizickog vaspitanja, ukljucujuci i skolska sportska takmicenja koja se sprovode u okviru skolskog sistema u skladu sa nastavnim planom i programom, utvrdjenim u skladu sa zakonom.

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Mihajlo Kostic 1765