T

Tahikardija (Tachycardia) – ubrzana srcana frekvenca.
Takmicar (sportista takmicar) (Competitor) – sportista amater i/ili profesionalni sportista koji ucestvuje na sportskom takmicenju, kao clan sportske organizacije ili samostalno, u skladu sa sportskim pravilima.

Taktika u sportu (Tactics in Sport) –  predstavlja celishodnu, svesnu promenu ponasanja i motoricke aktivnosti sportiste ili ekipe u zavisnosti od uslova i situacije sa ciljem da se postigne uspeh u sportskim takmicenjima.

Talenat (Talent) – predstavlja optimalnu kombinaciju psihofizioloskih, antropometrijskih i mentalnih osobina pojedinca koje mu omogucavaju da lakse ovlada odredjenom vestinom.

Tehnika (Techniqe) – obrazac (oblik, forma) po kojem sportista izvodi odredjenu vestinu.

Tehnicka priprema (Technical Preparation) – pod tehnickom pripremom se podrazumeva stepen usvojenosti sistema kretanja (tehnike) karakteristicnog za sportsku granu i usmerenog ka postizanju visokih sportskih rezultata.

Tejpering (Tapering) – plansko obaranje sportske forme.
Teniski lakat (Tenis elbow) – opsti naziv za hronicni bol u laktu.

Teorija (Theory) – pod terminom teorija, u sirem smislu, obicajno se oznacavaju opste teorijske disciplie u kojima se kompleksno objedinjuje citav niz uzajamno povezanih ideja i koncepcija koje se odnose na neku naucnu disciplinu, odnosno predmet kojim se ona bavi, a u uzem smislu sistematsko izlaganje neke naucne discipline.

Teorija sportskog treninga (The theory of sports training) – naucna, nastavna, metodoloska i prakticna disciplina, koja izucava kinezioloske, antropoloske, metodoloske i metodicke zakonitosti planiranja, programiranja i kontrole sportskog treninga.

Termoregulacija (Thermoregulation) – proces odrzavanje temperature u fizioloskim granicama, pomocu termoregulacionog centra (autonomni nervni centar) u hipotalamusu.

Test (Test) – skup pitanja, problema, ili vezbi za utvrdjivanje licnog znanja, sposobnosti, stavova ili kvalifikacija.
Testiranje (Testing) – testiranje odnosno dijagnostika u sportu podrazumeva prikupljanje upotrebljivih informacija o inicijalnom, tranzitivnom i finalnom stanju sportiste, njegovih sposobnosti i osobina koje znatno ucestvuju u racunanju specifikacije uspjeha u konkretnom sportu. Testiranjem dobijamo uvid u stanje morfoloske, motoricke i funkcionalne komponente treniranosti sportiste i sportske ekipe.

Tetive (Tendons) – predstavljaju zavrsetak misica kojim se misic vezuje za kosti.

Totalni kapacitet pluca (TKP) (Total Lung Capacity) – kolicina vazduha koja se dobije zbirom forsiranog vitalnog kapaciteta i rezidualnog volumena pluca. Iznosi oko 6 l.

Trakcija (Traction) – oblik privlacenja dva tela duz ose.

Transformacioni proces (Transformation process) – proces menjanja (transformacije) organizma sportiste od inicijalnog do finalnog stanja moze naziva se transformacioni proces.
Transformacija (Transformation) – menjanje, odnosno preobrazavanje. U osnovi kiberneticki pojam, transformacija oznacava svaku promenu u sistemu, kako ulaznih i izlaznih stanja, tako elemenata i procesa u samom sistemu. Taj sistem u sportskom treningu je ljudski organizam.
Trauma (Trauma) – fizicka povreda izazvana nasilnom akcijom.

Trenazeri (Trainers) – predstavljaju specijalno konstruisane naprave/sprave pomocu kojih se mogu na najefikasniji nacin razvijati specificne motoricke sposobnosti i tehnicki elementi.

Trenazna sredstva (Training aids) – su osnovni trenazni stimulusi i predstavljaju beskonacan broj mogucih vezbi koje se mogu koristiti. Raznovrsnost vezbi je uslovljena ciljem koji moze biti beskonacno razlicit ontogenetskim razvojem jedinke, sportskim nivoom, polom i drugim faktorima.

Trenazna tehnologija (The Training technology) – skup svih relevantnih faktora trenaznog procesa i njihova medusobna uslovljenost radi postizanja optimalnog ishodista u trenaznom procesu.

Trenazni puls (Simulated pulse) – vrednost srcane frekvence koja podize adaptacione sposobnosti tj. koja je dovoljno stimulativana da u prvom redu podize aerobni kapacitet. Iznosi vise od 60 %, dok kod dobro utreniranih sportista od 70 do 85 – 90 % maksimalne srcane frekvence.

Trenazni stimulusi (Training stimulus) – pod trenaznim stimulusima podrazumevaju se sredstva, metode i opterecenja u treningu. Primenom ovih stimulusa izazivaju se zeljeni efekti ili adaptacije. Trenaznim stimulusima ostvaruju se specificne ciljane adaptacije.

Trenazno opterecenje (Training load) –  odredjena kolicina i jacina delovanja trenaznih sredstava na organizam sportiste ili sumarni uticaj trenaznih sredstava i metoda na organizam sportiste.

Trener (Coach) – osoba koja je zaduzena da vodi, poducava i trenira sportski tim ili pojedinacne sportiste. Zadaci trenera ukljucuju donosenje odluka o taktici, strategiji, selekciji tima, nadgledanje i sporovodjenje razlicitih vrsta obuka - treninga, itd.

Trening (Training) – dostizanje odredjenih zeljenih standarda u izvodjenju ili ponasanju putem poducavanja i vezbanja.

Trening sa opterecenjem (Training with weights) – uopsten pojam koji se koristi kako bi se opisali sistemi treninga koji se temelje na upotrebi dinamickog "spoljasnjeg" opterecenja, a sa ciljem razvoja pojedinih dimenzija snage i u tom smislu mozemo koristiti i sinonim - trening snage.

Treniranost sportista (Their fitness athletes) – slozena pojava koja podrazumeva optimalno stanje, visok nivo funkcionalno - motorickih sposobnosti, maksimalnu tehnicku i takticku pripremljenost i odgovarajucu psihicku stabilnost sportiste.

Trombociti (Platelets) – krvne plocice koje pomazu u zgrusavanju krvi nakon povreda.
Turneja (Tour) – niz vise turnira (serija) na kojima ucestvuju profesionalci.

Turnir (Tournament) – takmicenje na kome se odigrava vise meceva i na kome ucestvuje vise ucesnika - takmicara.

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Mihajlo Kostic 1707